COMINFO-CDIMM  
 

www.cominfo.ro

Comisia Europeana
http://ec.europa.eu/index_ro.htm

Comisia Europeană – Directoratul General pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy

Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare
http://ec.europa.eu/comm/economy_finance

Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu/

Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu/

Curtea Europeana de Justitie
http://curia.europa.eu/

Curtea Europeana de Conturi
http://eca.europa.eu/

Comitetul Economic si Social
http://eesc.europa.eu/

Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu/

Banca Centrala Europeana
http://www.ecb.int/

Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana
http://ue.mae.ro/

Centrul Roman de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be/

Uniunea Europeana in lume
http://eeas.europa.eu/index_en.htm

Ministerul Fondurilor Europene
http://www.fonduri-ue.ro


Pagini facebook utile:

http://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures

http://www.facebook.com/ruralonline.ro

http://www.facebook.com/e.manageri

http://www.facebook.com/Perseus.Srl

http://www.facebook.com/Mici.Afaceri

http://www.facebook.com/ecalificare.ro

http://www.facebook.com/bestprofit.ro

http://www.facebook.com/TopAngajari

http://www.facebook.com/ideideafaceri

http://www.facebook.com/ideideafacere

http://www.facebook.com/rowork.ro

http://www.facebook.com/infoafaceri

http://www.facebook.com/cursuri.ro

 

 
title=Proiect title=Proiect

Cooperarea - o cale de succes in afaceri

Proiect finantat prin Programul Phare CBC 2006/018.449, Programul de vecinatate Romania – Ucraina 2004 – 2006

Pentru informaÅ£ii despre celelalte programe finanÅ£ate de Uniunea EuropeanÄ in Romania, ca Åi pentru informaÅ£ii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea EuropeanÄ, vÄ invitÄm sÄ vizitaÅ£i adresa web a
Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene in Romania
Acest site web nu reprezintÄ in mod necesar poziÅ£ia oficialÄ a Comisiei Europene. RÄspunderea privind corectitudinea Åi coerenÅ£a informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor site-ului web

web: GREENIT S.R.L.