COMINFO-CDIMM  
 

www.cominfo.ro

Fundatia Centrul Pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Maramures a fost infiintata in anul 1994 la initiativa unui grup local format din reprezentanti ai institutiilor publice, autoritilor locale, banci locale si firme private. Fundatia a fost infiintata cu sprijinul Programului PHARE al Uniunii Europene, ca parte a Programului PHARE R9207, primul program european care a vizat direct sectorul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urile) din Romania. Fundatia CDIMM Maramures a fost creata ca organizatie non-profit, non-guvernamentala si apolitica. 
Obiectivul Fundatiei CDIMM Maramures este sprijinirea dezvoltarii sectorului privat de intreprinderi mici si mijlocii la nivel local sau prin filiale. De asemenea, fundatia sprijina dezvoltarea ONG-urilor locale. 
Pentru mai multe informatii, accesati pagina web: www.cdimm.org.

 
title=Proiect title=Proiect

Cooperarea - o cale de succes in afaceri

Proiect finantat prin Programul Phare CBC 2006/018.449, Programul de vecinatate Romania – Ucraina 2004 – 2006

Pentru informaÅ£ii despre celelalte programe finanÅ£ate de Uniunea EuropeanÄ in Romania, ca Åi pentru informaÅ£ii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea EuropeanÄ, vÄ invitÄm sÄ vizitaÅ£i adresa web a
Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene in Romania
Acest site web nu reprezintÄ in mod necesar poziÅ£ia oficialÄ a Comisiei Europene. RÄspunderea privind corectitudinea Åi coerenÅ£a informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor site-ului web

web: GREENIT S.R.L.